Głęboka Obecność – Kurs Online

290,00 590,00 

GŁĘBOKA OBECNOŚĆ (r)Ewolucja w Oddechu

To 10 transformujących sesji oddechowych, które wzmocnią Cię na cały dzień i przygotują do lepszego jego przebiegu.

Opis

Glęboka Obecność

To 4 tygodniowy fundamentalny transformujący program prowadzony przez Michała Godlewskiego.

Głównym celem tego kursu jest wyzwolenie się spod wpływu conajmiej jednego problematycznego sposobu własnego reagowania, jak np:

  • Zamykanie się w sobie
  • Stawianie oczekiwań
  • Brak pewności siebie w określonej sytuacji
  • Złoszczenie się na coś konktretnego
  • Lęk przez rozpoczęciem czegoś lub otwartością na coś
  • Usztwynianie się w relacji
  • Godzenie się na niewygodę i lęk przed wyrażeniem siebie

To 10 transformujących sesji oddechowych, które wzmocnią Cię na cały dzień i przygotują do lepszego jego przebiegu.

Kurs ten ma charakter transformacyjny i wykracza znaczenie poza Praktyki i Ćwiczenia pokazane w mojej książce Inteligencja Oddechu www.InteligencjaOddechu.pl – to głębszy wymiar pracy z oddechem, uzdrawiający w celowany sposób konkretne reakcje. Tak działamy na warsztatach i podczas sesji indywidualnych. To po raz pierwszy będziemy robić on-line w tak szerokim zakresie.    Dzięki zastosowaniu Praktyk i Sesji Oddechu przechodzisz od osoby, którą targają pojawiające się reakcje na sytuacje – do Człowieka, który optymalnie odpowiada na to, co mu przynosi życie. Człowiek ten zachowuje poczucie spójności, wolności i energii, a także ma mocne oddechowe oparcie w tworzeniu i realizacji swojej życiowej wizji. Ten Człowiek chce, potrafi i ma odwagę kierować się w działaniu miłością do siebie, innych i tego, co robi. I choć nie zawsze to się udaje, to Oddech jest praktycznym sposobem generowania, ochrony i odnawiania zasobów tego Człowieka.

Oddychamy tym razem po to, aby w dookreślonym obszarze zyskać więcej swobody i wolności wyboru, a także łatwości, naturalności i mocy, które odmienią bieg sytuacji życiowych, w których występuje dany sposób reagowania. Owa REAKCJA czy AKTYWACJA – składa się myśli, odczuć fizycznych i emocjonalnych i ma swoje źródło wewnątrz. Jest Naszą wewnętrzną odpowiedzią na bodziec – okoliczności, osoby tzw sytuację życiową. Podczas kursu rozpoznamy swoje aktualne najwyraźniejsze AKTYWACJE i potraktujemy je jako przyjaciół na ścieżce rozwoju. To one wskazują na to, gdzie możemy dokonać Naszej przemiany.

Wymiar globalny ewolucji – Za każdym razem, kiedy wybierasz działanie z poziomu obecności i miłości zmieniasz świat i wzmacniasz w nim pole takiego reagowania. Tak właśnie zaczyna się przemiana na całym świecie. Od każdego Twojego wyboru myśli i sposobu reagowania. Zmiana świata to zadanie wewnętrzne. Przyłącz się do tej (r)ewolucji.

Jednocześnie dostaniemy narzędzia do poradzenia sobie z każdą AKTYWACJĄ.

Na poziomie systemu nerwowego możemy myśleć o tym, jako o regulacji psychobiologicznej w danej sytuacji.

Z perspektywy duchowej można o tym pomyśleć jako reorganizacji ego, czy też wyjściu poza jego schematyczny sposób reagowania, tak aby odpowiadać na te sytuacje z poziomu obecności, prawdy i miłości. Tak czy inaczej chodzi o wolność.

 

Będziemy pracować na dwóch poziomach.

Poziom świadomego zarządzania aktywacją:

  • Po pierwsze nauczymy się zarządzać aktywacją w taki sposób, żeby nie wpływa niekorzystnie na bieg naszego życia i ją rozładowywać i powracać do dobrostanu.
  • Po drugie zbudujemy siłę świadomości, żeby nie być porwanym przez Naszą reakcję.

Poziom transformacji aktywacji:

Usunięcie przyczyn powstawania tej aktywacji – uzdrowienie wzorca i zbudowanie zasobów nowego reagowania.

Spodziewane efekty z perspektywy badawczej:

Kluczowymi mechanizmami występującymi podczas stanów medytacyjnych

są: wertykalna synchronizacja pnia mózgu, systemu limbicznego

i kory nowej (poszerzony dostęp do bodźców), bilateralna aktywacja

hemisferyczna (wgląd w negatywne emocje i nieświadomość) oraz dominacja

szybkich fal gamma (szybkość propagacji informacji).

 

Głównym obszarem mózgu, który decyduje o koordynacji wertykalnej,

jest środkowa część kory przedczołowej, która odpowiada za dziewięć

kluczowych aspektów życia ludzkiego (…), takich jak:

 

• regulacja procesów cielesnych: normalizacja działania autonomicznego

systemu nerwowego tj. współczulnego (akcelerator) i przywspółczulnego

(hamulec),

 

• dostrojona ( ) komunikacja: umożliwia dostosowanie się do

stanów innych osób,

 

• równowaga emocjonalna: kontroluje, aby niższe regiony limbiczne

były wystarczająco pobudzone, tj. ani za mało (tak, aby życie miało

dynamikę i sens), ani za dużo (tak, aby nie być całkowicie owładniętym),

 

• elastyczność odpowiedzi: zdolność do zahamowania impulsów oraz

zatrzymania się przed podjęciem działania, co umożliwia rozważenie

różnych opcji wyboru,

 

• empatia: umysłowa zdolność przyjmowania perspektywy patrzenia

innej osoby,

 

• wgląd: samoświadomość, czyli brama do autobiograficznych narracji

i procesów rozumienia siebie,

 

• wygaszanie lęku: inhibitor GABA wpływa astonizująco na funkcjonowanie

ciała migdałowatego, powodując wyciszanie reakcji lękowych,

 

• intuicja: podmiot, będąc świadomym własnego ciała, szczególnie informacji

pochodzących z sieci neuronalnych otaczających jelita (»uczucia

jelita« – gut feeling) i serce (»uczucia z głębi serca«), poprawia

wgląd w siebie,

 

• moralność: umiejętność pomyślenia o większym dobru i postępowania

według tych prospołecznych idei.