ODDECH JEST INTELIGENTNY. NIE JEST INTELEKTUALNY.

Oddech jest Inteligencją, która komunikuje się swoistym językiem.
Od Twojej zdolności do rozumienia języka oddechu zależy zdolność do rozumienia siebie, innych i życia.
Poznaj niewidzialne Piękno Oddechu.