Inteligencja Miłości – Kurs Online

290,00 590,00 

Inteligencja Miłości: Love Flow 2022

ZADBAJ O MIŁOŚĆ. OTWÓRZ PRZEPŁYW MIŁOŚCI W SOBIE I SWOICH RELACJACH. TWÓRZ MOCNE ZWIĄZKI. SŁUCHAJ Z MIŁOŚCIĄ. ODWAŻNIE ODSŁANIAJ SIĘ. WYKORZYSTUJ KONFLIKTY JAKO OKAZJE DO POGŁĘBIENIA BLISKOŚCI. DAJ SIĘ POPROWADZIĆ MIŁOŚCI I RELACJI.

Opis

LOVE FLOW: INTELIGENCJA MIŁOŚCI.

 

Dla każdego, dla którego Miłość realizowana w relacjach i w przepływie się liczy.

 

Zarówno dla tych, którzy chcą być w Relacji, lub którzy w NIej już są.

Dla tych, którzy kochają Związki i dla tych, którzy się w nich gubią lub ich nie rozumieją, albo nie czują.

Dla tych, co chcą się zbliżyć do już bliskich. Dla tych, którzy chcą tą bliskość przywołać i zamanifestować.

Dla tych, którzy chcą z Partnerami, lub z Dziećmi, lub z Pracownikami, lub Szefami.

Dla tych, którzy chcą z Kobietami, dla tych, którzy chcą z Mężczyznami.

 

Dla tych, którzy Chcą.

 

Dla tych, w których i u których Miłość kwitnie, dla tych, u których przekwita, lub się trochę przeziębiła albo gdzieś zapodziała.

 

O CZYM? 

 

Jak uczyć się od Relacji? Jak jej służyć i jak wzmacniać jej Pole? Jak dać się Jej poprowadzić.

 

Jak zadbać o porozumienie i pogłębiać Miłość, kiedy płynie, a jak kiedy jesteśmy w konflikcie?

 

Jak doświadczać i cieszyć się różnymi formami dzielenia Miłości?

 

Co zrobić kiedy Miłość wycofuje się, jak uruchomić jej przepływ w sobie i w relacji?

 

Jakie formy komunikacji prowadzą do bliskości, a jakie do separacji?

 

Jak odsłaniać się i tworzyć połączenie, jak być odważnym w Miłości.

 

Czy i jak stawiać granice, żeby prowadziły do wzrostu Miłości w relacji, zamiast do konfliktu?

 

Jak skutecznie przepraszać?

 

Jak wykorzystać konflikt do wzmocnienia przepływu MIłości i rozwoju Świadomości?

 

UWZGLĘDNIAMY:

KONCEPCJE POLA, A W SZCZEGÓLNOŚCI POLA RODZINY I PARTNERSTWA W PERSPEKTYWIE B.HELLINGERA

 

KONCEPCJĘ EWOLUCJI MIŁOŚĆ NA POZIOMIE ENERGETYCZNYM

 

METODĘ DIALOGU Z GŁOSEM – PODSTAWY TAŃCA RELACJI

 

EMPATYCZNE SŁUCHANIE I BYCIE KOCHAJĄCĄ CISZĄ

 

ODWAŻNE I BEZBRONNE WYRAŻANIE MIŁOŚCI, UCZUĆ, POTRZEB, GRANIC

 

MODEL KOMUNIKACJI TRANSFORMUJĄCEJ DR. RICHARDA BOLSTADA